Today's Activities

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร.9

  

5 ธ.ค.60 ณ เขื่อนริมโขง อ.ดอนตาล นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ในการนี้โรงเรียนดอนตาลวิทยา โดย นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้นำคณะครูและบุคลากรร่วมทำบุญในกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 6.30 น.

ข้อมูลข่าว
ภาพ : ครูปรียา พ้นภัย,ครูเกศริน จันทรสาขา
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย