news Today's Activities

กิจกรรม”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

5 ธ.ค.60  นางกนกนุช  เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้นำจิตอาสาโรงเรียนดอนตาลวิทยาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560  ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาลและพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อมูลข่าว
ภาพ : ครูสุดารัตน์  ศรพรหม
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย