20 ธ.ค.60 นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ ครูเชี่ยวชาญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จ.ขอนแก่น ปรากฎว่านักเรียนได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ โดย ด.ญ.วาสนา บันตะบอน เป็นอีกหนึ่งผลงานของเราชาวดอนตาลวิทยา ส่วนผลการแข่งขันกิจกรรมอื่นๆ จะอัพเดทให้ชื่นชมกันต่อไปครับ