ครูอนุชิต ศรีสุวรรณ์ “ครูดีในดวงใจ” สพฐ.’2561


(ภาพวันที่ 16 ม.ค.61-รับรางวัล สพฐ.)

12 ม.ค.61 นายสุริยา จรลี  ครูชำนาญการพิเศษ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนดอนตาลวิทยามอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับ ครูอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ซึ่งคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย

Recommended Articles