news Today's Activities

ขาว-แดงร่วมใจ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่’2561

11 ม.ค.61 โรงเรียนดอนตาลวิทยาจัดกิจกรรม “ขาว-แดงร่วมใจ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561” บริเวณหอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยครูสมร จรลี หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู บุคลากรและนักเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีกิจกรรมหลัก คือ
1. การใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 21 รูป
2. ถวายภัตตาหารเช้า,จตุปัจจัย
3. ฟังธรรมะ

ข้อมูลข่าว
ภาพ : ครูสมร จรลี,ครูปรียา  พ้นภัย
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย