19 ม.ค 61  เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น  ม.6 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า อาคาร 1 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมร่วมสนุกการบังคับรถหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์บอล  พร้อมกับรับของรางวัลจากทางคณาจารย์ ในโอกาสนี้ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสเปิดมุมมองด้านการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆนักเรียนดอนตาลวิทยา

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย