6 ก.พ.61 นายพีระมิตร อาจวิชัย หัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิม ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2561 เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึง ในการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร (กกต.มุกดาหาร)เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องลงคะแนนและนับคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสะดวก โปร่งใสและทราบผลคะแนนในทันที โดยในปีนี้มีพรรคที่ลงสมัครจำนวน 2 พรรค หลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นผลปรากฎว่า พรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดคือ พรรคคลื่นลูกใหม่หัวใจ ขาว-แดง นำโดยนายฐิติวัฒน์  ซาเสน ด้วยคะแนนเสียง 518 คะแนน ส่วนพรรค The best of DTW นำโดยนายพัฒนพงษ์  พรมงาม ได้คะแนน 343 คะแนน ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมสภานักเรียนชุดใหม่และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหารที่สนับสนุนอุปกรณ์และวิทยากรในครั้งนี้.
ภาพ : ครูพีระมิตร  อาจวิชัย
เรียบเรียง : ครูปรียา  พ้นภัย