วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมตาลฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่น โดยนางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าอบรมคือผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 25 คน

ข้อมูลข่าว
ภาพ : ครูปราณี สุขรี,ศูนย์อนามัยที่ 10 อบ.
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย