21 ก.พ.61 กาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล  ในการนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตไปใช้ในคลังเลือดของโรงพยาบาลมุกดาหารไว้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป

ภาพ : ครูเทพพิทักษ์ สุพร
เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย