news

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนดอนตาลวิทยา มีความประสงค์รับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่มีความประสงค์รับใบสมัครและสมัครได้ที่ห้องพยาบาล อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-689088 หรือ ผู้ประสานงาน คุณครูรุ้งกาญจน์ 087-0606288

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง ครูปรียา  พ้นภัย
ผู้แจ้งประกาศ  ครูรุ้งกาญจน์ แสงจรัสวงษ์