news

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนปกติ-2561

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
ม.1 รับจำนวน 200 คน
ม.4 รับจำนวน 200 คน 2 แผนการเรียน ดังนี้
– แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 80 คน
– แผนภาษา-สังคม จำนวน 120 คน
เปิดรับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ

ข้อมูลข่าว
ภาพ/เรียบเรียง : ครูปรียา พ้นภัย