-สรุปผลงาน งานบุคคล

-แบบสรุปการไปราชการของครูและบุคลากรทางกรศึกษา-ปีงบประมาณ2563

-สรุป-การให้ขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-สรุป-การขอต่อใบประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา

-สรุป-ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา

-สรุปการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย