การติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่2 (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563)

โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอ …

ฟรี!!โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน(ระบบร้อยละ)อัพเดท v.5.1

โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน(ระบบร้อยละ) v.3 ออกแบบและพัฒนาโดย ครูสุริยา จรลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ค่ายศิลปะ 2561

7-8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อุทธยานสมเด็จย่า ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานโครงการ 2562

โรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยครูสุริยา จรลี หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่

นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30263

บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30263 มุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูสมร จรลี ครูชำนาญการพิเศษ

ผอ.สพม.22 ตรวจเยี่ยมการสอบปลายปี

นายมงคล​ รุณธาตุ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  ตรวจเยี่ยมการสอบข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน