news

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

25 มิถุนายน 2561 13.00-16.00 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา..

Today's Activities

ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา จิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

20 มิ.ย. 61 ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดย กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ….

news

การนิเทศติดตามกิจกรรม TO BEE NUMBER ONE อ.ดอนตาล

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการติดตามผลงานระดับจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร…

news

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่”นายภักดี สมคะเณย์”

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาคนใหม่…

news Personal Update

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

28 ก.พ.61 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…

news Performance

ชนะเลิศ-ร้องเพลงลูกทุ่งประชารัฐ จ.มุกดาหาร

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBTจ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 7  ณ วัดอุดมนที บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….

news

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดมุกดาหารได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ “Day camp”…

news

ดอนตาลวิทยาบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร….