Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: news

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง 2563

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 งานระเ…

Read More

ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า

ในวันที่28 ตุลาคม 2563 นางสาวจ…

Read More

TO BE NUMBER ONE

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง…

Read More

วันปิยะมหาราช

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 บุคลาก…

Read More

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเสื้อ

งานธนาคารโรงเรียนได้รับความอนุ…

Read More

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่IEP ครั้งที่6

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ห้องเ…

Read More

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 2563

นักเรียน ม.1ได้เข้าค่ายวิทยาศา…

Read More

จิตอาสา

        วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม…

Read More