ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

news

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่”นายภักดี สมคะเณย์”

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาคนใหม่…

news Personal Update

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

28 ก.พ.61 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…

news Performance

ชนะเลิศ-ร้องเพลงลูกทุ่งประชารัฐ จ.มุกดาหาร

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBTจ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 7  ณ วัดอุดมนที บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….

news

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดมุกดาหารได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ “Day camp”…

news

ดอนตาลวิทยาบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร….

news

อบรมการคัดแยกขยะต้นทาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ครูเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

news Today's Activities

อบรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพศคุยได้ในครอบครัวและหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง

news

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด’2560

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560