Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: Academic_dtw

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปี 2563

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563…

Read More

ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.256…

Read More

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2/2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ….

Read More

รับมอบเครื่องวัดรังสี

โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้รับมอบเค…

Read More

สภานักเรียนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สภานัก…

Read More

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง 2563

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 งานระเ…

Read More

ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า

ในวันที่28 ตุลาคม 2563 นางสาวจ…

Read More

TO BE NUMBER ONE

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง…

Read More

วันปิยะมหาราช

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 บุคลาก…

Read More