Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: ABOUT_SCHOOL

เด็กและเยาวชนรวมใจห่างไกลยาเสพติด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 25…

Read More

นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต

     ในระหว่างวันที่ 18-19 มีน…

Read More

สนามสอบธรรมศึกษา

ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 โ…

Read More

กิจกรรมออกตรวจพื้นเสี่ยงที่วันที่14 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร…

Read More

สำนักงานยุติธรรมมอบหนังสือคู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรม…

Read More

กิจกรรมวันตรุษจีน

“2021年东丹中学欢庆春节” วั…

Read More

การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันที่ 15 ม.ค. 2564
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้เข้าร่วมรับฟังการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากท่านรองผู้อำนวยการ
สพม. เขต 22

Read More