Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

หมวดหมู่: Academic_dtw

TO BE NUMBER ONE

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง…

Read More

วันปิยะมหาราช

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 บุคลาก…

Read More

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่IEP ครั้งที่6

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ห้องเ…

Read More

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 2563

นักเรียน ม.1ได้เข้าค่ายวิทยาศา…

Read More

จิตอาสา

        วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม…

Read More

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้จัดกิจก…

Read More