Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: news

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ผอ.สพม.22 ตรวจเยี่ยมการสอบปลายปี

นายมงคล​ รุณธาตุ​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  ตรวจเยี่ยมการสอบข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More

กิจกรรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561

26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. …

Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

Read More

ขาว-แดงต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) พ.ศ. 2561

26 มิ.ย.61 09.00-12.00 โรงเรียนดอนตาลวิทยา บูรณาการร่วมกับอำเภอดอนตาล เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลดอนตาลและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Read More

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

25 มิถุนายน 2561 13.00-16.00 น. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนตาลวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา..

Read More

การนิเทศติดตามกิจกรรม TO BEE NUMBER ONE อ.ดอนตาล

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการติดตามผลงานระดับจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร…

Read More

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่”นายภักดี สมคะเณย์”

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาคนใหม่…

Read More

ดอนตาลวิทยา-จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

20 มีนาคม 2561  โรงเรียนดอนตาล…

Read More

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนปกติ-2561

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ….

Read More

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

28 ก.พ.61 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…

Read More