แสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่