ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ชมรมTo Be Number One โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขัน“To Be Number One Teen Dancercise” รุ่น Pre Teenage ณ โรงแรมพลอยพาเลซ และร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหารในการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครราชสีมา