งานธนาคารโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ เสื้อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน จากท่าน สท.ณัฐพล สกุลไทย จำนวน 10 ตัว โรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้