วันที่24 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทำพิธีปฏิญาณตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่​4 ​ณ​ อาคารหอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา