ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอนตาลวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2564