📌แจ้งยกเลิกการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564📌โดยจะมีการรายงายตัวของนักเรียนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป.