โรงเรียนดอนตาลวิทยาได้ดำเนินการให้นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อทางระบบออนไลน์ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้รายงานตัวออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4https://forms.gle/G7eq8mFefcYosGNA8รายงานตัวออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://forms.gle/1xoxw2ayuPytaPNG8