ที่ตั้ง โรงเรียนดอนตาลวิทยา ถนนดอนตาล-เลิงนกทา ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
โทรศัพท์ 042-689088  Fax. 042-689355  Email : dontanwit@gmail.com