Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

ทัศนศึกษา ม.2 -จ.ร้อยเอ็ด

20 ธ.ค.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียน ม.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี…

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแนะแนวฯ ม.6

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น  ม.6…

Read More

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน’2560

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา…

Read More

ครูอนุชิต ศรีสุวรรณ์ “ครูดีในดวงใจ” สพฐ.’2561

ครูอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ ครูเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศ ในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)….

Read More

ชนะเลิศระดับภาค-วาดภาพ’สีเอกรงค์’

ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ โดย ด.ญ.วาสนา บันตะบอน

Read More

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง เลขที่ 45…

Read More

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนมีคุณภาพตาม…

Read More

ชนะเลิศประกวดวาดภาพ “Energy Painting 2017”

6 พ.ย. 60 นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและผู้ฝึกสอน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 “Energy Painting 2017”

Read More

ทีมปันจักสีลัต-ดอนตาลวิทยา คว้า 2 เงิน 4 ทองแดง’กาฬสินธุ์เกมส์

นางกนกนุช เขียวเขิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัตของโรงเรียนดอนตาลวิทยา

Read More