Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: ABOUT_SCHOOL

เด็กและเยาวชนรวมใจห่างไกลยาเสพติด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 25…

Read More

นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต

     ในระหว่างวันที่ 18-19 มีน…

Read More

สนามสอบธรรมศึกษา

ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 โ…

Read More

กิจกรรมออกตรวจพื้นเสี่ยงที่วันที่14 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร…

Read More

สำนักงานยุติธรรมมอบหนังสือคู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรม…

Read More