Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: about_school

เกี่ยวกับโรงเรียนดอนตาลวิทยา

การทดสอบสมรรถนะ PISA Like

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 25…

Read More

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)

ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2…

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ

ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 256…

Read More

CCF มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 …

Read More

กิจกรรมออกตรวจพื้นเสี่ยงที่วันที่14 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร…

Read More