Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: Academic_dtw

แนะแนวการศึกษาต่อ

ในระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 256…

Read More

พิธีปฏิญาณตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่24 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกร…

Read More

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์)

ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเ…

Read More

กิจกรรมออกตรวจพื้นเสี่ยงที่วันที่14 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา ร…

Read More

กิจกรรมวันตรุษจีน

“2021年东丹中学欢庆春节” วั…

Read More

เลือกตั้งประธานนักเรียน2564

ในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 โรง…

Read More