Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: ABOUT_SCHOOL

กิจกรรมวันตรุษจีน

“2021年东丹中学欢庆春节” วั…

Read More

การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันที่ 15 ม.ค. 2564
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้เข้าร่วมรับฟังการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากท่านรองผู้อำนวยการ
สพม. เขต 22

Read More

ผู้จัดการธนาคารออมสิน และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร สาขาดอนตาล เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

ในวันที่ 7 ม.ค. 2564 ผู้จัดการธนาคารออมสิน และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร สาขาดอนตาล เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

Read More

วันแม่แห่งชาติ 2563

เนื่องในวันแม่แห่งชาติโรงเรียน…

Read More