Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

หมวดหมู่: Academic_dtw

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยินดีต้อนร…

Read More

วันแม่แห่งชาติ 2563

เนื่องในวันแม่แห่งชาติโรงเรียน…

Read More

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ที่ประสบอัคคีภัย

นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการฯ…

Read More

บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30263

บทคัดย่อ:รายงานการพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส30263 มุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูสมร จรลี ครูชำนาญการพิเศษ

Read More