news Performance

ชนะเลิศ-ร้องเพลงลูกทุ่งประชารัฐ จ.มุกดาหาร

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBTจ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 7  ณ วัดอุดมนที บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….

news Personal Update

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่

นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

Like @Dontanwittaya School

Facebook Pagelike Widget

เว็บไซต์แนะนำ