news Performance

ชนะเลิศ-ร้องเพลงลูกทุ่งประชารัฐ จ.มุกดาหาร

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBTจ.อุบลราชธานีจัดกิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 7  ณ วัดอุดมนที บ้านนาห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร….

news Personal Update

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน

28 ก.พ.61 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…

ครูอนุชิต ศรีสุวรรณ์ “ครูดีในดวงใจ” สพฐ.’2561

Like @Dontanwittaya School

เว็บไซต์แนะนำ