ประกาศโรงเรียนดอนตาลวิทยา เรื่องแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567