วันทนาฟาร์มที่ได้มอบไข่ไก่สดเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของกลุ่มต้นกล้าคุณธรรมดอนตาลวิทยา