เกียรติบัตรโรงเรียนดอนตาลวิทยา

กิจกรรมค่ายเยาวชนพุทธบุตร

กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายวันรพี

กิจกรรมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ