เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยาทุกคนร่วมโหวตแบบเสื้อกีฬาสีภายในโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566