โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(Online) กิจกรรมจัดป้ายนิเทศน์

กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ วิทยาศาสตร์วิถีใหม่ New normal และกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลจัดประกวดผ่านFacebook live

https://www.facebook.com/ScienceandTechnologyDTW

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์