ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 แม่บ้านมหาดไทยได้มาติดตามนักเรียนทุนจิตต์น้อมเกล้าที่ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนดอนตาลวิทยา