ในวันที่11 กันยายน 2563 ท่านรองนายก อบจ.พร้อมคณะ และ สสจ.ได้มาติดตามชมการฝึกซ้อมการแสดงเตรียมนำเสนอผลงานทูบีจังหวัดมุกดาหาร และรับมอบเงินสนับสนุนกีฬาวอลเล่ย์บอล 2000 บาท