ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม2563 บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมสุธรรม บำเรอราช (หอประชุมอำเภอดอนตาล)