นักเรียน ม.1ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)จ.มุกดาหาร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์