ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2-2/4 ได้เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย โดยศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาลวิทยา