ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัททรูฯ “โครงการทรูปลูกปัญญา สคูลทัวร์” ได้จัดติวคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนตาลวิทยา