ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 To Be Number One โรงเรียนดอนตาลวิทยา ร่วมแสดงในพิธีเปิด “ผาสุกคัพ ครั้งที่ 7” ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร