สำนักงานยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ได้มอบหนังสือคู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชนให้โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชาวโรงเรียนดอนตาลวิทยา ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้