ครูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนดอนตาลวิทยาได้ไปร่วมแสดงความยินดีให้กับ ท่านผู้อำนวยการปภาดา สมประสงค์ ในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหล อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564