นางกนกนุช เขียวเขิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัตของโรงเรียนดอนตาลวิทยา

Read More