Dontanwittaya School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22

เข้าร่วมประกวดโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ครั้งที่1

นักเรียนดอนตาลวิทยา3คน คือ นาย…

Read More

การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในวันที่ 15 ม.ค. 2564
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้เข้าร่วมรับฟังการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากท่านรองผู้อำนวยการ
สพม. เขต 22

Read More

ผู้จัดการธนาคารออมสิน และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร สาขาดอนตาล เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

ในวันที่ 7 ม.ค. 2564 ผู้จัดการธนาคารออมสิน และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร สาขาดอนตาล เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา

Read More

To Be Number One โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 To Be…

Read More

ทรูปลูกปัญญา สคูลทัวร์

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษั…

Read More

ชนะเลิศการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นจากวัสดุรีไซเคิล

โรงเรียนดอนตาลวิทยา ได้รับรางว…

Read More